Labels

Wednesday, September 2, 2009

Thu Vàng Chợt Đến !

Em có nghe thu vàng chợt đến
Khi nắng hạ buồn bã ra đi
Để lá sầu vàng úa trên cây
Để gió thu man mát lẻn về ...

Chiều nay không có em ... thu lạnh
Chim biếng hát anh cũng ngừng say!
Khi má hồng còn mãi xa vời
Khi mắt biếc không cận sưởi lòng !

Tặng em,
T.A. Nguyen
September 2nd, 2009

No comments:

Post a Comment