Labels

Wednesday, September 30, 2009

Chưa Kề Môi Thơm !

Vàng cây đếm lá mùa thu
Vàng mắt anh đếm đời ru mộng đời
Đang xanh sao ngã vàng rơi
Thu về nghe vội vàng ơi thu về
Hè chưa nắng tới bên tê
Chưa thơm hoa thắm chưa kề môi thơm

T.A. Nguyen
9/30/2009

No comments:

Post a Comment