Labels

Wednesday, September 16, 2009

Tình Vời Vợi Say !

Gọi gió trên vai em gầy
Cho môi em thắm đong đầy tình ai

Gọi nhớ tên em đêm dài
Gió thu buôn nhẹ tóc mai run về
Trên cành thu nhỏ tóc thề
Vai gầy đơn đón gió về vấn vương
Em về cô bóng đêm trường
Gầy thêm mắt nhớ ... thiên đường nơi đâu

Cho sầu vụng dại thâm sâu
Môi khô luyến nhớ ... ngày đầu em hôn
Em về có nhớ tình đông
Thắm trên tiếng gió tình nồng hôm xưa
Đong đưa mấy dảy chiều mưa
Đầy sông cát mịn mà chưa ngỏ lời
Tình em giấu mãi trên đời
Anh về ôm gối ... tình vời vợi say !

Gọi gió trên vai em gầy
Cho môi em thắm đong đầy tình nhau !

Tặng em,
T.A. Nguyen
9/16/2009

No comments:

Post a Comment