Labels

Thursday, September 24, 2009

Bước Chân Âm Thầm !

Bước chân âm thầm
     Hoang vắng
Bước chân nặng trỉu
          Nhớ nhung
Bước chân lang thang
               Xót xa
Bước chân phiêu du
     Quên lảng
Bước chân nhẹ nhàng
          Hồn nhiên

Bước chân nào ai đếm
Ngày tháng trôi qua
Những bước chân
      Âm thầm
         Nặng trỉu
              Nhớ Nhung
      Trong Hoang Vắng Đợi chờ

Cùng những bước chân
     Có bước chân nào
        Phiêu du
              Quên lảng
     cho đời hồn nhiên?

Tặng em,
T.A. Nguyen
9/24/2009

No comments:

Post a Comment