Labels

Friday, September 11, 2009

Mỏi Mòn Trông !

Em về bên ấy còn vui không
Có còn lưu luyến núi với sông
Đèo cao mấy dặm khoan khoái trèo
Sông sâu mấy trượng hẳn thoái lòng

Có hay núi nay đã đổi màu
Nhớ em núi úa lá buông tàu
Thác nay biếng chảy sông vướng buồn
Hoa thôi nở nụ, thung lủng sầu ...

Em về bên ấy nắng hay mưa
Có còn luyến nhớ biển động mùa
Sóng anh tràn ngập bải cát hoang
Chim én rung đùi vổ cánh trưa ...

Có hay biển anh vẩn động mùa
Từ lúc em đi trời mãi mưa
Cánh én xa vời lòng se cát
Lệ đẫm từ thơ ... tuôn theo mưa

Mai này ta còn gặp lại không
Đường xa không quản chỉ e lòng ...
Đem đốt thời gian trống vắng chờ
Thâu ngắn khoảnh khắc mỏi mòn trông

Tặng em,
T.A. Nguyen
9/11/2009

No comments:

Post a Comment