Labels

Wednesday, September 16, 2009

Ru Em Giấc Ngủ Ngại Ngùng !

Ru em giấc ngủ ngại ngùng
Má đào còn thắm giấc nồng em say
Ru em chiều thoảng mây bay
Sợi em tóc ngắn còn say tơ lòng

Ru em giấc ngủ mặn nồng
Tình anh em giử ... tuổi hồng em trao
Ru em chiều biển lao xao
Tháng ngày hôn nhẹ thương trào ý thơ

Lòng anh cùng ghé trong mơ
Bến xưa anh đến bằng thơ thẹn thùng
Ru em gió buốt đêm đông
Thơ anh có đủ ấm không má đào

Ru vần nhật nguyệt lên cao
Đêm đông kiêu hảnh cuồng phong lửa tình
Ru em ta ấm lòng mình
Hương đời lưu luyến theo tình lên cao

Tặng em,
T.A. Nguyen
9/16/2009

No comments:

Post a Comment