Labels

Tuesday, September 22, 2009

Mảnh Tình Đông ...

Thu đi sầu nhớ mỏi mòn trông
Lá xốn xao đưa tiển gót hồng
Có phải tình chờ trong luyến nhớ
Sao nghe tim nhói mảnh tình đông …

Tặng em,
T.A. Nguyen
9/22/2009

No comments:

Post a Comment