Labels

Tuesday, September 8, 2009

Sợi Tình Mong Manh ...

Tình ta mỏng như tàu chuối
Thế nhé anh về góm gối đủ tàu
Đem ra hong nắng trưa sầu
Nhặt thêm tí nhớ đượm mầu yêu đương
Xào thêm chút ít quê hương
Cho luôn vào nhé miếng đường tâm nhân
Đủ làm một chiếc bánh chưng
Để rồi mai ấy ... ngồi nâng cốc trà
Xơi đi cái bánh chưng và
Cái thơm cái đẹp ... sợi tình mong manh

Tặng em,
T.A. Nguyen
September 8, 2009

No comments:

Post a Comment