Labels

Monday, September 21, 2009

Tâm Ta ...

Tâm ta muốn mãi mãi say
Ơi tình, tình ới có hay biết gì
Anh ngơ ngẩn thiếu chỉ vì
Nhớ em, nhớ quá thôi thì cứ say
Tâm này chắc hẳn em hay
Nhiều đêm không ngủ vòng tay ôm mình

Ngày ôi, trống vắng mãi tình
Kêu tên em đó ... mà hình bóng đâu
Mấy sầu vẩn mãi in sâu
Bận lòng sao ngỏ thành câu ân tình
Gọi nhớ để dổ cho mình
Đều không mầu nhiệm bằng hình em yêu
Tên em anh gọi quá nhiều
Em nghe tiếng gió chiều chiều ... đưa sang...

Tặng em,
T.A. Nguyen
9/21/2009

No comments:

Post a Comment