Labels

Friday, September 25, 2009

Em Đi !

Em đi nắng trốn mãi đâu
Để thay vào ấy mưa ngâu tháng ngày
Em đi giá buốt đêm dài
Để cây si ấy trổ hoài hoa ngơ
Em đi để lắm mộng mơ
Để anh vẩn mãi làm thơ si tình!

Tặng em,
T.A. Nguyen
9/25/2009

No comments:

Post a Comment