Labels

Sunday, September 13, 2009

Thỏ Dại Khờ !

Tương tư con thỏ dại khờ
Chiều chiều em gẹo vẩn vơ mấy chiều
Này anh thỏ đế ăn nhiều
Động sâu ký thác tu điều nhân luân

Em nè mảnh ấm mùa xuân
Anh còn chết nhát ngại ngần sao anh?
Theo em lên đỉnh bồng lai
Vờn hoa mới nở, xem lài ... tìm ai

Tặng em,
T.A. Nguyen
9/13/2009

No comments:

Post a Comment