Labels

Thursday, January 1, 1970

(Chí sĩ) Ngô Đình Diệm » NỖI LÒNG

Gươm đàn nửa gánh quẩy sang sông
Hỏi bến: thuyền không, lái cũng không!
Xe muối nặng nề thân vó Ký
Đường mây rộng rãi tiếc chim Hồng

Vá trời lấp biển người đâu tá?
Bán lợi mua danh chợ vẫn đông!
Lần lữa nắng mưa theo cuộc thế
Cắm sào đợi khách, thuở nào trong?

(Chí sĩ) NGÔ ĐÌNH DIỆM 1953

Trích trong "NĂM MƯƠI NĂM, ÐỌC BÀI THƠ
“NỖI LÒNG” CỦA MỘT CHÍ SĨ" của Trần Việt Yên