Labels

Thursday, September 24, 2009

Dẩu Chỉ Mơ !

Tối nhớ lại mơ thấy bé về
Không giang có bé thật êm ghê
Mơ ơi xin nhé mãi chìm giấc
Để bé bên ta dẩu chỉ mơ

Tặng em,
T.A. Nguyen
9/24/2009

No comments:

Post a Comment