Labels

Wednesday, September 9, 2009

(vẩn) Sợi Tình Mong Manh ...

Em đi nắng xế về tà
Em về sương sớm điểm là lụa tơ
Em đi mắt đẹp huyền mơ
Hồn tôi theo lối trăng mờ đợi em
Kiêu sa em đến êm đềm
Tình tôi khờ quá ... chờ thêm mỏi mòn
Em đi tôi chẳng sờn lòng
Em về có biết tôi còn nhớ nhung
Em đi quên chuyện chúng mình
Tôi buồn đếm những sợi tình mong manh …

Tặng em,
T.A. Nguyen
09/09/09 @ 09:09   ( Cool )

No comments:

Post a Comment