Labels

Wednesday, September 9, 2009

(vẩn) Sợi Tình Mong Manh ...

Em đi nắng xế về tà
Em về sương sớm điểm là lụa tơ
Em đi mắt đẹp huyền mơ
Hồn tôi theo lối trăng mờ đợi em
Kiêu sa em đến êm đềm
Tình tôi khờ quá ... chờ thêm mỏi mòn
Em đi tôi chẳng sờn lòng
Em về có biết tôi còn nhớ nhung
Em đi quên chuyện chúng mình
Tôi buồn đếm những sợi tình mong manh …

Tặng em,
T.A. Nguyen
09/09/09 @ 09:09   ( Cool )

1 comment:

  1. The odds of getting that 250-dollar jackpot is 0% until the machine is backing. The percentage is labored out by calculating every potential spin on the digital reels, which are all equally likely, and comparing cash in vs. cash out to make every of those spins. The on 카지노사이트 line casino has sufficient of a bankroll to experience the variance out, and that's how they profit.

    ReplyDelete