Labels

Monday, September 28, 2009

Lá Thì Thào !

Có ai nghe lá thì thào
Nghe chim tí tách đón chào gió thu
Có ai nghe biển đêm ru
Nghe đàn cá nhỏ lảng du tháng ngày
Có ai nghe tiếng thở dài
Nghe hồn phiêu lảng lạc loài trần gian
Có ai nghe lạc chân hoang
Xì xào trên lá ... thu tàn chuyển đông
Có ai nhìn thấy môi hồng
Xa xa ở tận cuối sông ... dòng đời
có ai nhìn thấy môi cười
Cho gần gần nhé thắm tươi ... tình người
Nhân gian và cả đất trời
Bâng khuâng vì những đôi môi rất hồng
Sao nghe lưu luyến nổi buồn
Có phải vì những môi hồng ... xinh xinh
Tôi nghe lòng mãi buồn tênh
Bước đi chẳng đặng ... lênh đênh giữa đời!

Tặng em,
T.A. Nguyen
9/28/2009

No comments:

Post a Comment