Labels

Wednesday, September 30, 2009

Thơ Xưa !

Thơ xưa ai nhặt gém đầy
Để nghe xao xuyến theo mây mấy tần
Thơ nay đánh rớt mấy lần
Chẳng ai thèm nhặt buồn tênh lọ đời
Thơ đời chìm nổi chơi vơi
Thơ tôi cũng thế theo thời bấp bênh
Dạt trôi theo sóng buồn tênh
Đá bèo mấy bận thơ nghênh sự đời
Thơ xưa ai nhặt ỡm lời
Bến xưa xin giử ... nhỡ đời còn mơ !

T.A. Nguyen
9/30/2009

No comments:

Post a Comment