Labels

Thursday, September 10, 2009

Tình Say Nổi Gì ...

Băng Tâm nào phải băng tâm
Tâm em ấm dịu khi cầm tim anh !
Nào vì em dáng yêu kiều
Phải gì không gặp anh chiều Cali
Băng ngàn anh đến trồng si
Tâm em chắc vẩn không gì đổi thay

Tâm em nay đã ngà say
Em say say thứ men say lửa tình
Ấm êm nép bóng bên Mình
Dịu dàng em đếm cuộc tình lên ngôi
Khi say ôm vấn anh thôi
Cầm bằng trống vắng anh rồi khó say
Tim anh có nhớ em thay
Anh xa như thế ... tình say nổi gì ...

Tặng em,
T.A. Nguyen
9/10/2009

No comments:

Post a Comment