Labels

Thursday, September 10, 2009

Tình Say Nổi Gì ...

Băng Tâm nào phải băng tâm
Tâm em ấm dịu khi cầm tim anh !
Nào vì em dáng yêu kiều
Phải gì không gặp anh chiều Cali
Băng ngàn anh đến trồng si
Tâm em chắc vẩn không gì đổi thay

Tâm em nay đã ngà say
Em say say thứ men say lửa tình
Ấm êm nép bóng bên Mình
Dịu dàng em đếm cuộc tình lên ngôi
Khi say ôm vấn anh thôi
Cầm bằng trống vắng anh rồi khó say
Tim anh có nhớ em thay
Anh xa như thế ... tình say nổi gì ...

Tặng em,
T.A. Nguyen
9/10/2009

1 comment:

  1. Since code isn’t susceptible to sudden suits of madness, the only believable clarification was that somebody was dishonest. Spinning-reel slots specifically are revenue juggernauts for many casinos, outperforming table video games like blackjack, video poker machines and different types of playing. Slots are the best video games within the casino to play — spin the reels and take your probabilities. Players don't have any control 코인카지노 over what mixtures will present up or when a jackpot will hit. It's important to learn the glass or help menu and learn what kind of machine it's. The three main forms of reel-spinning slots are the multiplier, the buy-a-pay, and the progressive.

    ReplyDelete