Labels

Thursday, September 17, 2009

Biển Trông Anh Chờ !

Em về biển nhớ sóng hờn
Chân ngọc em bước sóng vờn quyện chân
Ngẫm cười anh ngắm mãi chân
Tung tăng trong sóng lân lân trong mình

Chân em vui nhộn sóng rình
Anh quên khốn bụi đời mình chuyển đông
Em về biển nhớ anh trông
Chân ơi mau lại ... biển trông anh chờ!

Tặng em,
T.A. Nguyen
9/17/2009

No comments:

Post a Comment