Labels

Tuesday, September 22, 2009

Vắng Cả Đôi !

Nhớ ngắm chiều xưa sầu vắng ngồi
Hai vần nghật nguyệt lẳng lơ trôi
Con sông in bóng sầu cảm nhớ
Lắm khúc sông buồn vắng cả đôi

Tặng hai con,
T.A. Nguyen
9/22/2009

No comments:

Post a Comment