Labels

Monday, September 21, 2009

Nhược Thu » Đời Dài Bao Tháng

Công hầu khanh tướng
Vợ đẹp con ngoan
Nhà cao cửa rộng

Khi ta về đất
Tình cũng đi hoang
Chỉ Thơ ở lại
Làm quà nhân gian

Đời dài bao tháng
Sao chẳng hoà vui?
Xin đừng đem táng
Tình Người trước tôi

Nhược Thu

No comments:

Post a Comment