Labels

Monday, September 21, 2009

Thu Ơi !

Thu ơi đừng tàn nhé thu
Để đông đừng đến ... khóc ru tháng ngày
Cho tương tư mãi mãi dài
Bên chung rượu ấm ta hoài ngắm thu
Cho tình vỉnh cửu thiên thu
Để ta say ấm tình ru muôn đời
Cho thu xào xạc tiếng cười
Gió thu luyến nhớ ... hoa đời mãi xanh
Cho em mãi thắm trong anh
Để tim anh nhói mong manh mảnh tình
Cho trăng mãi ngắm duyên mình
Trong thu, trăng ngủ thu tình ... rụng rơi

Cho trăng chẳng bao giờ khuyết
Chớ để đông về Đỗ Tuyết Băng Tâm !

Tặng em,
T.A. Nguyen
9/21/2009

No comments:

Post a Comment