Labels

Thursday, September 10, 2009

Êm Đềm Tình Nhau !

Em đi gió lạnh làm lì
Về thay em đó đuổi đi nắng Đào
Có lúc nhớ quá anh gào
Nhớ em gió lại bay vào lạnh hơn
Anh cầm cốc rượu cô đơn
Chăn quấn mà vẩn lên cơn rét nè ...

Anh đi ong bướm vỏ vè
Về xem em có tỏ tè cùng ai
Anh xa em thấy khoan thai
Nhớ anh thì nhớ để mai hảy buồn
Tình anh em rỏ tận nguồn
Răng mà anh lại cứ buồn mình ên
Chưa vui, nên hảy vui lên
Tròn câu tròn nghỉa êm đềm tình nhau !

Tặng em,
T.A. Nguyen
9/10/2009

No comments:

Post a Comment