Labels

Monday, September 14, 2009

Trà Dị Thảo !

Đóa trà dị thảo hương thơm nồng
Vị đắng tiên đơn thơm nặc đồng
Thà đắng một lần để mãi nhớ
Thắm đầu môi để giải khô cằn

Đóa trà dị thảo sao đâu lạc?
Ta nhớ lắm mùi đắng của trà
Khi trái tim đen đang rỉ máu
Trà về đem đắng giải cơn mê !

Tặng em,
T.A. Nguyen
9/14/2009

No comments:

Post a Comment