Labels

Wednesday, September 2, 2009

Trăng Mờ!

Đêm nay trăng sáng mập mờ
Em đi dẫm phải thằng khờ cuối thôn
Những mà em phải thằng khôn
Đâu cần phải nhớ mất hồn vì anh !!!

Tặng em,
T.A. Nguyen
September 2nd, 2009

No comments:

Post a Comment