Labels

Monday, September 14, 2009

Mãi Mãi Say !

Hôm nay say rượu ngày mai tỉnh
Chứ thế say tình ... mãi mãi say

...

Có phải rằng ta đã say
Chén rồi chén nữa men cay ngà ngà
Say thì say thế nhanh mà
Men đi, người tỉnh thế là xong ngay

Có phải rằng ta đã say
Men sắc em ném hương bay tà tà
Say tình cũng khoái thấy bà
Tình đi, say mãi thế là ... xong tôi !

Tặng em,
T.A. Nguyen
9/14/2009

No comments:

Post a Comment