Labels

Thursday, September 10, 2009

Tiffany Hồng Tâm Nguyễn

Ta đi mòn mỏi năm châu
In đầy những gót chân ... đâu là nhà
Fải đi đi đến xế tà
Fải về về đến muôn ngàn nẻo trưa
Ai về cập lại bến xưa
Nhớ cho ta gửi ... lời thưa xóm đào
Yến bay bay đến nơi nào
Hoang vu dám đến dám vào cùng ta ?
O kia có bến có nhà
Này ta ta vẩn ngân hà đêm đêm
Giấc mơ ta mộng êm đềm
Trái xuân ta hái lộc mềm mại cho
Ai nào vẩn phải cứ lo
Mà ta thì cứ tự do vui vầy
Nàng xuân đua nở đong đầy
Giếng sâu in bóng nguyệt gầy đáng thương
U Minh đâu dể tìm đường
Yên giấc mai sớm sáng trường dể đi
Em về nhẩm lại những gì
Nhắn xưa xưa nhắn xuân thì ... mãi phê !

Tặng sis nè,
T.A. Nguyen
9/10/2009
Hồng Tâm có phải tâm hồng
Riêng em tâm mãi vẩn nồng tình anh

No comments:

Post a Comment