Labels

Tuesday, September 15, 2009

Nguyễn Thiên Thi » Cuối Cùng

Cuối cùng ta vẩn là ta
Người dưng dễ ghét vẫn là người dưng
Hoàng hôn bỏ nắng sau lưng
Lang thang ký ức đếm từng bước quen.

Cuối cùng tên khẽ gọi tên
Bên tê lơ đễnh đễ bên ni buồn
Giữa hè ướt giọt mi xuân
Nhớ ai, ai nhớ, cuồng cuồng phượng bay.

Cuối cùng tay cũng vẫy tay
Sân ga khóc tiễn tháng ngày lặng im
Cuối cùng thử nhịp trái tim
Cuối cùng ta vẫn mãi tìm người dưng ...

Tác Giả: Nguyễn Thiên Thi

No comments:

Post a Comment