Labels

Monday, September 14, 2009

Trà Đi Đơn Ở Lại

Đóa trà dị thảo bên đường
Vởn vơ với gió bên vườn mẩu đơn
Anh len lén đến em hờn
Sao không báo trước ... khỏi vờn mẩu đơn ! (:D)

Đóa trà dị thảo trong vườn
Trăm hoa cùng hội, thiên đường giả sơn
Có còn nhớ đến mẩu đơn
Nhớ ai sầu úa cánh đơn ... lệ dòng


Chị đơn xin chớ chạnh lòng
Đóa trà cũng quặng se lòng ra đi
Nào đây là biệt là ly
Số trời đã định duyên thì em theo

Chị đơn ở lại bên đèo
Ai về em gửi vần gieo thơ lòng
Rằng đi em vẩn ngóng trông
Phương kia có chị ... em vờn gió lay

Tặng em,
T.A. Nguyen
9/14/2009

No comments:

Post a Comment