Labels

Wednesday, September 2, 2009

Cafe Đen

Cafe đừng tỉnh cơn mơ !
Giấc mơ bên bé ... vần mơ bến bờ
Để ta còn mải làm thơ
Bên tách cafe, nhặt mơ tặng nàng
Để ta còn mải mơ màng
Để tình ta thắm như ngàn đóa hoa ...

Cafe đen đừng nhạt loà
Để tình mình đậm, đậm đà yêu đương
Anh về mơ mộng cuối vườn
Vần thơ anh viết lót đường em đi
Anh về gối mộng tình si
Trồng hoài cây ấy ... chỉ vì yêu em!

Tặng em,
T.A. Nguyen
September 2nd, 2009

No comments:

Post a Comment