Labels

Wednesday, August 5, 2009

Unkown » Tôi Đi Tìm Một Nửa Trong Tôi

Tôi đi tìm một nửa trong tôi
Tôi tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
Người yêu ơi anh là ai vậy ?
Tôi đi tìm, đi tìm mãi tên anh...

Chiều buông dần thành phố đi vào đêm
Vườn cỏ đường cây từng đợt ríu rít
Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết
Nửa của ai hay nửa của mình...

Tôi đi tìm cái nửa trong tôi
Và có lẽ xuốt đời không tìm thấy
Nếu chẳng còn anh, em đành sống vậy
Không lấy nửa của ai làm nửa của mình

Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn
Nhưng đích thực tình yêu thì chỉ duy có một
Nếu nhiều lúc nhầm tưởng mình đã gặp
Nửa của mình nhưng nào của mình đâu...

Không phải của mình, thì không phải của nhau
Thì thượng đế ơi xin đừng bắt tôi lầm tưởng
Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng
Là đúng sai trong cái nửa của mình...

Tôi đã tìm anh, vâng tôi đã tìm anh...
Và có lẽ trên đời này đâu đây
Anh cũng đi tìm tôi, tìm tôi như thế
Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau...

Author: Unknown
(Cái nửa của em ... )

No comments:

Post a Comment