Labels

Tuesday, August 4, 2009

Tuổi Thơ Ơi

Tuổi thơ ơi có còn trở lại
Xin cho ta một chút dại khờ
Chơi với bạn bè không đố kỵ
Để ta tìm yêu không chân lý

Để được yêu như yêu lần đầu
Và sống đời vô tư tự tại
Đốt sáng ánh lửa lòng nhân tâm
Sôi động tình người không biên giới

Tặng Em,
T.A. Nguyen
August 4th, 2009

No comments:

Post a Comment