Labels

Saturday, August 15, 2009

Thiên Thần Không Cánh

Thiên thần không cánh, từ đâu đến      
Lạc vào đời ta như sóng biển
Vồn vập vồn vập cuộn tình em
Thức tỉnh tình anh ngập sóng tràn      

Thiên thần không cánh, từ đâu đến      
Em vun em xới anh thêm chồi
Ngây ngất tình em anh sống lại
Cho chỉ riêng anh hay còn ai?

Thiên thần không cánh, từ đâu đến      
Anh hỏi em nhé "Có đau không?"
Khi rớt trên anh mảnh khô cằn
Không còn sức sống của thanh xuân

Thiên thần không cánh, từ đâu đến      
Mỉm cười em nói "xứ thần tiên" (1)
Thấy nhớ thấy thương xin tìm tới
Chớ ngóng chớ mong kẻo chóng già ...
     
Tặng em,
T.A. Nguyen
August 15, 2009
(1) Los Angeles

No comments:

Post a Comment