Labels

Thursday, August 6, 2009

Em Là Tất Cả

Đêm đêm sao sáng bạn bầu
Nhìn vầng sao tỏ cúi đầu chào em

Anh về tâm sự cùng sao
Ngỏ lời ong bướm trăng sao đến nàng

Ngày ngày nắng ấm đong đầy
Theo em theo bóng bóng gầy kiêu sa

Anh về nhắn nhủ nắng mai
Hôn giùm anh nhé vai gầy đợi trông

Em ơi em hảy nhớ rằng
Có em trống vắng củng bằng như không

Có em em ở mọi nơi
Có em có cả đất trời yêu thương

Tặng em,
T.A. Nguyen
August 6th, 2009

No comments:

Post a Comment