Labels

Monday, August 24, 2009

Nam Man » Ông Nghèo Kiết Xác Vì Ai Nhỉ ?

Đấy đấy ông nghèo cũng đã lâu
Chèng ơi mấy bận suýt queo râu
Mười phân bạc góp còn ghi nợ
Một tháng tiền vay đã lỡ tầu
Bữa trước thằng cu ... vừa để chỏm
Hôm nay cái đĩ ... lại mang bầu
Ông nghèo kiết xác vì ai nhỉ ?
Chẳng lẻ ông lôi nó ... chặc đầu

Nam Man

No comments:

Post a Comment