Labels

Wednesday, August 12, 2009

Hoàng Cầm » Mê không có em

Anh mê em không bao giờ có
Có bao giờ em nở tròn đêm
Biết ai về nổi hư huyền
Để tôi xiết chặt mấy miền tịnh không

Mắt em cứ sắc như nung
Môi em mở đến tận cùng ảo mê
Hồ nghe động bóng em về
Lại hôn chấp chới, lại kề lửng lơ

Tóc em thoảng gió mây hờ
Lửa mong chưa tắt hương chờ còn say

Mơ khuya chợt tỉnh phút giây
Rã vòng tay quấn... vòng tay quấn mình.

Hoàng Cầm

No comments:

Post a Comment