Labels

Saturday, August 22, 2009

Thu Xao Xuyến Lòng !

Em có nghe thu vàng chào đón
Nắng thu nhẹ có còn đủ ấm
Vai em gầy sương bạc đơn côi
Khi tay anh vẩn còn trống vắng

Em có nghe thu vàng chào đón
Và anh cùng dạo nắng cuối mùa
Tìm lại hương xưa trong chiều tà
Đông kè không nắng đời băng tâm!

Tặng em,
T.A. Nguyen
August 22, 2009

No comments:

Post a Comment