Labels

Friday, August 21, 2009

Nhớ Dê Kêu

Thăm thẳm dưới áng, áng mây chiều
Hoang lạc hồn nào hởi bé yêu
Chiều tà khuất dạng, mảnh sương rơi
Nhớ bé tơi bời ... nhớ dê kêu !

Nhớ ánh mắt nai, sao lơ đãng
Nhớ môi duyên dáng, chúm chím cười
Nhớ mái tóc này, dáng kiêu sa
Nhớ bé rất nhiều ... nhớ dê kêu!

Tặng em,
T.A. Nguyen
August 21, 2009

No comments:

Post a Comment