Labels

Saturday, August 22, 2009

Nụ Cười ... Xưa !

Nhớ xưa em đến dòn tang
Tiếng cười em đó còn vang tang tình

Mà em đâu biết rằng mình
Đã kéo anh lại từ rừng U-Minh

Bây giờ em hay lặng thinh
Đứng ngồi ngơ ngẩn một mình nhớ anh !

                  oooOooo

Anh biết em sầu nhớ anh
Nên gieo tiếng gió gửi trăng đến chầu

Chầu em tiếng nhạc êm đềm
Ru em vào mộng êm êm tiếng lòng

Mổi ngày anh ghi một dòng
Dòng thơ nho nhỏ với lòng ái ân

Mổi ngày anh hôn một lần
Hôn em tình mộng ru đời vấn vương !!!

Tặng em,
T.A. Nguyen
August 22, 2009
(vì chiều nay em buồn ...)

No comments:

Post a Comment