Labels

Thursday, August 13, 2009

Đợi Trông!

Tỉnh Tỉnh mơ mơ một lối mòn
Men nồng vừa cạn lại nhớ nhung
Buồn thời nhắm nhí đôi ba xị
Vui thời nốc cạn mấy chung sầu

Tặng em,
T.A. Nguyen
8-13-2009

No comments:

Post a Comment