Labels

Friday, August 7, 2009

Bé Ti

Sao trời mở lối nhường lề
Ong nhường hoa thắm bướm về nhớ nhung
Phố phường mở hội tưng bừng
Hẹn nhau cùng đến để mừng đón Ti
Ìn ìn kẻ đến người đi
Ai ngắm ai nghía ai si muôn lời

Đây đây bé đã chào đời
Ong kia hớn hở đón mời hội vui

Tiếng Ti khóc nhỏ mẹ vui bố mừng
Út gái lại đẹp quá chừng
Yêu ghê út nhé út đừng đi xa
Êm đềm tháng tháng năm qua
Ti nay đã lớn đã là giai nhân

Bao chàng rủn bước muốn dừng
Ăn ngon ngủ kỷ chẳng cần đến ai
Nói cười như huệ như mai
Giẩu ai ngắm nhía bé hoài làm ngơ

Thế mà bé lại yêu thơ
Âu là duyên nợ nên giờ bé yêu
Mến tài thi sĩ nên yêu
                           ... mất rồi ...

Tặng em
T.A. Nguyen
August 7th, 2009

No comments:

Post a Comment