Labels

Monday, August 24, 2009

Tiếng Yêu !

Lẵng lặng mà nghe tim anh gào
Kêu gọi tên em vảng trời cao
Kêu trong giấc ngủ cả lúc say !
Kêu hoài chẳng đủ ... tiếng em yêu

Lặng nghe chưa đủ tiếng em yêu
Nuốt cạn từng câu chửa thấy nhiều
Mổi lần em nói nói tiếng yêu
Nghe xong lại khát ... tiếng em yêu

Rót cho anh vị ngọt tình yêu
Rót cho anh men nồng tình ái
Rót cho anh cơn mơ huyền diệu
Để em về xua bẳng cô liêu ...

Tặng em,
T.A. Nguyen
August 24, 2009

No comments:

Post a Comment