Labels

Tuesday, August 25, 2009

Chờ Mong !

Phải, đang chờ em đây!
Chờ em:
   Từ lúc ban giao đến bạc đầu
   Nhắm mắt lại thấy miệng em cười
   Mở mắt ra thấy dáng em di !

Phải, đang mong em đây!
Mong em:
   Mang đến cho anh niềm hạnh phúc
   Trái tim yêu, vòng tay huyền diệu
   Ru anh dịu vợi giấc ngũ vùi!

Tặng em,
T.A. Nguyen
August 25, 2009

No comments:

Post a Comment