Labels

Wednesday, August 5, 2009

Chuyện Chúng Mình

Anh viết tặng em tấm thơ lòng
Không rỏ vì sao nghe não nùng
Lời thơ sầu quá, quá đi thôi
Viết rồi mấy bận anh đổi dòng

Cố điểm tí vui trong thơ sầu
Chút cười vụn vặt cho bớt rầu
Gửi đến tặng em như đã hứa
Bài thơ thay lời anh nguyện ước

Em lại trách anh: "Thơ không hồn"
"Tặng em mà lời thơ không ổn"
"Chỉ nghịch ngợm thôi như đứa bé"
"Ghét anh nè, ghét nè nghe hông"

Ngây ngô anh bảo nhỏ em rằng
Hồn gửi theo thơ anh sống chăng?
Nữa trái tim anh em cướp mất
Lại muốn hồn anh nữa hay răng?

Nghịch quỹ, em giỡ giọng rầu:
"Anh nào có yêu, yêu bé đâu"
"Nữa trái tim kia anh tặng bé"
"Nữa trái tim còn giã bộ sầu !"

Tặng ...
T.A. Nguyen
August 5th, 2009

No comments:

Post a Comment