Labels

Thursday, August 20, 2009

Chiếc Lá » by Katherine

Bởi em trót thương anh nhiều quá đổi    
Nên trời đày làm lá ở trên cây
Nhớ nhung anh em vấn vức khóc hoài
Để tiếng khóc gió bay nghe xào xạc
Tội nghiệp em chim dổ dành ca hát
Mời trăng thanh gió mát cho em vui
Nhưng mà nào an ủi được anh ơi
Nhớ anh quá lá tươi làm sao nổi
Bởi em trót thương anh nhiều quá đổi    
Nên khi trời bắt tội em lên cây
Thì em xin làm lá đã vàng phai
Để dể được tung bay theo chiều gió    
Nhớ anh quá em bay tìm khắp ngỏ
Nhưng vô tình em quên nhớ thân em    
Bây giờ là số phận lá không tên
Thì duyên kiếp mong gi tìm được nữa    
Em trở về trên cành buồn muôn thưở    
Làm lá cây thương nhớ anh ngậm ngùi
Trời chia ly hai đứa mãi anh ơi
Để em khóc em ngàn đời bất hạnh    

-- Katherine

No comments:

Post a Comment