Labels

Saturday, August 22, 2009

Hôn Em Ngại Ngùng !

Hôn em vào lúc em cười
Là lúc em ở bên người em yêu
Hôn em vào lúc em sìu
Là lúc em giận giận chiều vắng anh
Hôn em vào lúc trăng thanh
Là lúc em nhớ nhớ anh ngại ngùng
Hôn em vào lúc em sùng
Là lúc em ngập ngập tràn nhớ nhung ...

Tặng em,
T.A. Nguyen
August 22, 2009
(Hôn em mổi ngày !!!)

No comments:

Post a Comment