Labels

Tuesday, August 11, 2009

... Kết xuân thì

Tình ta thế nhé đã hết rồi
Lối mòn buống bít ... Thành tỉnh mịch
Đường ta ta bước màu men dại
Đường em em đi kết xuân thì
Ta cám ơn em chung lộ trình
Mười mấy xuân xanh ta cướp mất
Chạnh lòng thay lời thề hẹn củ
Bách lảo giai niên ta đành phụ
Không hạnh không phúc đoái chi tình
Nửa hồn còn lại ta xin nhé
Xin chút nghĩa cho thế hệ sau
Dẩu sao hai dòng máu đã hoà
Trên hai cơ thể còn non dại
Không lổi chi ... chỉ tại ta khờ
Trái cấm ăn rồi vẩn mê muội
Thiên đường một cỏi ta về đâu?

T.A. Nguyen
8-11-2009

No comments:

Post a Comment