Labels

Thursday, October 1, 2009

Từng Chung Men Nồng !

Nắng mai uể oải xoay mình
Thu man mát dậy bình minh đợi chờ
Sớm mai im lặng như tờ
Sương đêm quá chén thẩn thờ sương đêm
Sương đi có nắng hong mềm
Người đi chiếu vắng chẳng thèm đến ta
Ta nhớ người lắm ở xa
Người xa có nhớ, nhớ ta không người
Bổng dưng sao bẳng tiếng cười
Lại thêm xao xuyến biếng lười làm thơ
Khi thương thương đến ngẩn ngơ
Nhớ thời da diết thẩn thờ đợi trông
Người ơi riêng ải tình chung
Tương tư ta đếm từng chung men nồng

T.A. Nguyen
10/1/2009

No comments:

Post a Comment