Labels

Friday, October 9, 2009

Lối Về Bên Ni !

Bên đồi ngắm biển xa xa
Ngắm qua bên nớ trăng tà tỏ lu
Biển xưa âu yếm mãi ru
Tiếng oanh thỏ thẻ đời ru mộng đời

Bổng dưng sao nhói tim rồi
Bổng nghe trống vắng bên đồi biển xa
Có ai ngóng trả cùng ta
Có ai ngóng trả sao xao xuyến lòng

Biển ơi cho nhắn đôi dòng
Bảo đôi chân nhỏ theo dòng đời trôi
Bên ni ta nhớ bên tê
Bên tê có nhớ lối về bên ni ?

TA Nguyen
10/09/2009

No comments:

Post a Comment