Labels

Saturday, October 10, 2009

Ngất Ngây Từng Đêm Nhớ !

Ngất ngây từng đêm nhớ
Cái oái oăm đợi chờ
Hai ta cùng cô quạnh
Sao chẳng cùng nơi chờ
Thu tàn đông lại đến
Tay ôm chẳng ấm mình
Môi xưa bao giờ lại
Để còn bao ngày chờ
Ngất ngây từng đêm nhớ

Tặng em,
TA Nguyen
October 10, 2009

No comments:

Post a Comment