Labels

Sunday, October 11, 2009

Hạt Châu !

Em chợt đến ... trong men rượu đắng
Say tình hay rượu đắng mà say
Em đi lắm kẻ ngất ngây
Em về bến ấy gió mây thẩn thờ
Duyên tình ắt phải chờ hết kiếp
Cây quế rừng ru thiếp hững hờ
Hạt châu ai cuổm bao giờ
Để trai trống vỏ mãi chờ đợi ai

TA Nguyen
October 11, 2009
(song thất lục bát)

No comments:

Post a Comment